🔘 ۲۱ نفر از کارکنان سازمان بهداشت جهانی که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی در جمهوری کنگو شاغل بودند متهم به ۸۳ مورد سواستفاده جنسی هستند! 🔘 حالا چشم و دل سیر بودنشون جای خود ولی سواله اینه آیا کسی که میتونه تجاوز جنسی به بیمارهاش بکنه، تعهدی در قبال سلامتیشون میتونه داشته باشه؟!

🔘 ۲۱ نفر از کارکنان سازمان بهداشت جهانی که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی در جمهوری کنگو شاغل بودند متهم به ۸۳ مورد سواستفاده جنسی هستند!

🔘 حالا چشم و دل سیر بودنشون جای خود ولی سواله اینه آیا کسی که میتونه تجاوز جنسی به بیمارهاش بکنه، تعهدی در قبال سلامتیشون میتونه داشته باشه؟!