🔘 ابعاد جدید ضربه اطلاعاتی ۱۰ سال قبل ایران به آمریکا 🔘 شبکه جاسوسی آمریکا با ضربه نیروهای امنیتی ایران از درون متلاشی شده بود ولی نه امکان حذف همه عناصر آن وجود داشت و نه اعتماد به همه آن! ⁉️ اما یک سوال اساسی این است که ابعاد جدید نمایان شده ضربه اطلاعاتی ده […]

🔘 ابعاد جدید ضربه اطلاعاتی ۱۰ سال قبل ایران به آمریکا

🔘 شبکه جاسوسی آمریکا با ضربه نیروهای امنیتی ایران از درون متلاشی شده بود ولی نه امکان حذف همه عناصر آن وجود داشت و نه اعتماد به همه آن!

⁉️ اما یک سوال اساسی این است که ابعاد جدید نمایان شده ضربه اطلاعاتی ده سال قبل ایران به آمریکا چیست؟

🔘  اول: اینکه بخش مهمی از جاسوسی انسانی از ایران و برخی نقاط جهان به صورت جدی متوقف شده است

🔘 دوم: بخش قابل توجهی از سیسم جاسوسی انسانی آمریکا اینک به یکی از نامطمئن ترین ابزارهای امنیتی علیه خود این کشور تبدیل شده است.

🔘 سوم: روند جمع آوری و تحلیل اطلاعات در سازمان سیا دچار بحران شده است.

🔘 چهارم: میز ویژه عملیات اطلاعاتی علیه ایران که توسط ترامپ و مایک پمپئو تاسیس شده بود، تعطیل شده است

🔘 پنجم: حذف اجباری اسطوره اطلاعاتی آمریکا از سازمان سیا رقم خورده است.

🔘 مایکل دی آندریا که سالهاست رسانه های آمریکایی از او به عنوان نامرئی ترین افسر اطلاعاتی آمریکا یاد می کنند، در حالی حذف شده که این نوع حذف شدن ساختاری، از حذف فیزیکی او مهمتر و راهبردیتر است.