🔺فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو مانند قارچ در حال تکثیر در تمام نقاط کشور هستند؛ فروشگاه‌‌های جانبو در ظاهر، فروشگاه‌‌های همیشه تخفیفی هستند که شاید کمتر کسی از هموطنان ما بداند که این فروشگاه‌‌ها، توسط ترکیه در ایران احداث شده اما جالب است بدانیم که "محمت تاریک دمیریاکان" مدیرعامل شرکت فروشگاه‎‌‌های زنجیره‎ای اورست مدرن پارس-که فروشگاه‎‌‌های زنجیره‎‌ای […]

🔺فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو مانند قارچ در حال تکثیر در تمام نقاط کشور هستند؛ فروشگاه‌‌های جانبو در ظاهر، فروشگاه‌‌های همیشه تخفیفی هستند که شاید کمتر کسی از هموطنان ما بداند که این فروشگاه‌‌ها، توسط ترکیه در ایران احداث شده اما جالب است بدانیم که "محمت تاریک دمیریاکان" مدیرعامل شرکت فروشگاه‎‌‌های زنجیره‎ای اورست مدرن پارس-که فروشگاه‎‌‌های زنجیره‎‌ای جانبو زیر مجموعه این شرکت است- در جشنواره نیکوکارآفرین در مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵، 

🔺به دلیل اشتغال‎ زایی و ارائه بهترین تولیدات با کمترین قیمت، از سوی مسئولان کشورمان مورد تجلیل قرار گرفت و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لوح تقدیر دریافت کرد! در کشور ترکیه، تعداد فروشگاه‌ های همیشه تخفیف زیاد است، اما در بین آنها، جانبو دیده نمی‌شود؛ گویا این فروشگاه‌ ها صرفا برای ایران طراحی شده‌اند و از آنجا که شوربختانه با حمایت‌ های مختلف داخلی همراه بوده‌اند؛ اینک برخی از فروشگاه‌ های همیشه تخفیف دیگر ترکیه نیز به طمع سرمایه‌ گذاری در ایران افتاده‌اند.