روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 زمین مرغوبی را به مقدار لازم شخم می زنند، از کود سه ساله گاو یا گوسفند بسیار فراوان استفاده می کنند. 🍀 هرگاه کود تازه و نو باشد گیاه از جای خودش خارج می شود و یا  گرم می گذارد. 🍀 زمین را چهار بار شخم می زنند و یا […]

روش #تخمدان(مکان بذر گیری)

🍀 زمین مرغوبی را به مقدار لازم شخم می زنند، از کود سه ساله گاو یا گوسفند بسیار فراوان استفاده می کنند.

🍀 هرگاه کود تازه و نو باشد گیاه از جای خودش خارج می شود و یا  گرم می گذارد.

🍀 زمین را چهار بار شخم می زنند و یا با بیل کاملا بیل می زنند، بعد کرت های کوچک می بندند وکلوخ ها را نرم و هموار می نمایند،

🍀 مجددا کف کرت ها را با بیل زیر و رو می کنند، صاف و هموار می کنند که خاک آنها کاملا نرم و ملایم شود.

✍ مفاتیح الارزاق، ج۲، ۵۷۳