🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 در مناطق گرمسیر اول بهمن ماه، در هوای معتدل، از بیستم بهمن تا دهم فروردین بذر را پرورش می دهند، در کرت های بسته شده می ریزند، 🍀 با دست یا با بوته خار بذر را با خاک مخلوط می کنند و بلافاصله آب صاف و بدون هیچ گلی […]

🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری)

🍀 در مناطق گرمسیر اول بهمن ماه، در هوای معتدل، از بیستم بهمن تا دهم فروردین بذر را پرورش می دهند، در کرت های بسته شده می ریزند،

🍀 با دست یا با بوته خار بذر را با خاک مخلوط می کنند و بلافاصله آب صاف و بدون هیچ گلی که در آب نباشد بر روی کرت ها می ریزند.

🍀 جلوی کرت ها را کمی گود می کنند که آبی که قرار است داخل کرت برود اگر گل همراهش است در آن گودال ته نشین شود و آب صاف و زلال برروی کرت ها برود.

🍀 باید مراقب باشند که آب در کمال صافی باشد که اگر تیره باشد باعث خرابی وفساد بذر می شود.

🍀 بعد از دادن آب، به محض اینکه زمین حال آمد یعنی بتوان در زمین قدم برداشت، از صحرا خار بسیار جمع می کنند و بر روی کرزه ها می اندازند برای اینکه کف کرت ها را سایه بیندازد و اگر بعد از انجام این کار آب به زمین دادند اشکالی ندارد و حتی بهتر هم است.

🍀 آخر فروردین ماه که هوا ملایم و گرم شد و بذرها رشد کردند و بلند شدند، خارها را بر می دارند و از روی زمین خارج می کنند.

🍀 هر پنج روز یا شش روز یک بار به بذرها آب می دهند تا سبز شود، زمانی که سبز شدند سه روز یک دفعه به زمین آب می دهند و این کار را تا زمانی که در بذرها چهار برگ سبز شود و ظاهر شود، آن وقت آب را هر سه یا چهار روز یک دفعه تکرار می کنند تا زمان برداشت محصول.

✍ مفاتیح الارزاق، ج۲، ۵۷۳