🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 هر زمان ضعفی در گیاه مشاهده شود، کود کبوتر یا خفاش  می دهند و سایر کودهای کهنه را تهیه می کنند و نرم و پاک می کنند و بر روی آن گیاه می ریزند و فوراً آبیاری می کنند. 🍀 هرزمان که موعد منتقل کردن وکاشتن گیاه در مکان […]


🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری)

🍀 هر زمان ضعفی در گیاه مشاهده شود، کود کبوتر یا خفاش  می دهند و سایر کودهای کهنه را تهیه می کنند و نرم و پاک می کنند و بر روی آن گیاه می ریزند و فوراً آبیاری می کنند.

🍀 هرزمان که موعد منتقل کردن وکاشتن گیاه در مکان دیگری رسید، با دست از روی زمین می کنند، البته کاملا از ریشه ودر ظرفی که پر از چوب وترکه کرده باشند قرار می دهند وبه محل مورد نظر انتقال می دهند ومی توانند تا جایی که گیاه خشک نشود در مسیر انتقال دهند.

🍀 قاعده وقانون طولکی که همان دست نشان کردن و کاشت نشاء است را می گویند، این است که زمین مرغوبی به اندازه ی زراعت مشخص می کنند،

🍀 از کود کهنه  پوسیده پر می کنند و شخم می زنند و به دقت تمام کلوخ ها را نرم می کنند، در زمین لوله های آب قرار می دهند که به این کار پله بند می گویند.

🍀 هر روزی که قرار است نشاء ها کاشته شوند داخل لوله ها را پر از آب می کنند و با وجود آب در لوله ها، بذرهای سبز شده را می آورند

🍀 و در دو ظرف لوله ها در قسمت بالای آنها می کارند و خاک خشکی را از قسمت دیگر زمین پای نشاء ها می ریزند و خاک را فشار می دهند تا خاک محکم شود و به ریشه ها هوا نرسد.

✍ مفاتیح الارزاق، ج۲، ۵۷۴