🔰 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ #موافقانومخالفانواکسنکرونا دور یک میز نشستند و با هم گفت‌و‌گو کردند. 🔰 این اولین مواجهه علمی دو طرف برای رفع ابهامات است و مسائل مختلف پیرامون واکسن کرونا و چرایی واکسیناسیون مطرح شد. منبع: روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی

🔰 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ #موافقانومخالفانواکسنکرونا دور یک میز نشستند و با هم گفت‌و‌گو کردند.

🔰 این اولین مواجهه علمی دو طرف برای رفع ابهامات است و مسائل مختلف پیرامون واکسن کرونا و چرایی واکسیناسیون مطرح شد.

منبع: روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی