🔰#کاشت_نشا 🍀 بعد از تمام شدن کاشت نشاء در هر لوله آب را در لوله دیگر می بندند و به همان طریق لوله قبل از نشاء را می کارند. 🍀 زمان کاشت نشاء باید آب در وسط لوله باشد چرا که روز بعد از کاشت نشاء مجدداً باید آب را داخل لوله ها بیاندازند و […]

🔰#کاشت_نشا

🍀 بعد از تمام شدن کاشت نشاء در هر لوله آب را در لوله دیگر می بندند و به همان طریق لوله قبل از نشاء را می کارند.

🍀 زمان کاشت نشاء باید آب در وسط لوله باشد چرا که روز بعد از کاشت نشاء مجدداً باید آب را داخل لوله ها بیاندازند و  کاملاً آبیاری کنند تا آب به صورت کامل به ریشه ها برسد،

🍀 البته باید نم و رطوبت به ریشه ها برسد، در عرض شش روز دیگر، هر سه روز یک بار آب می دهند تا نم و رطوبت آب به آن گیاه برسد.

🍀 پس از آن هر پنج روز یکبار آب می دهند تا وقتی که ریشه ها بزرگ و محکم شوند و گیاه چهار برگ تولید کند و گیاه از ضعیفی بیرون بیاید و قوی شود و آن وقت است که پانزده روز از آبیاری خودداری می کنند و بعد از آن دقت در زمین می کنند که ضعیف است و یا قوت دارد.

🍀 در زمین پرقوت هشت روز یک دفعه ودر زمین کم قوت ده روز الی دوازده روز یک مرتبه آب می دهند. و در زمان طولکی یعنی همان کشت نشاء در گرمسیری نیمه ی اردیبهشت ماه است تا آخر مردادماه.

✍ مفاتیح الارزاق، ج۲، ۵۷۵