✅مصرف سالادهای کاهو حدواندازه دارد ❌ افراد ادعا دارندکه برای  #لاغر_شدن طبق تجویزهای غلط از کاهو بدون مصلحاتش مصرف میکنند 💠لذا توصیه میشود روش تغذیه همراه غذا را به سبزیهای گرم ( تره + نعناع +ریحان +ترخون + مرزه +شوید + شاهی خیلی کم +جعفری درطبخ ها) اختصاص بدهید.

✅مصرف سالادهای کاهو حدواندازه دارد
❌ افراد ادعا دارندکه برای  #لاغر_شدن طبق تجویزهای غلط از کاهو بدون مصلحاتش مصرف میکنند
💠لذا توصیه میشود روش تغذیه همراه غذا را به سبزیهای گرم ( تره + نعناع +ریحان +ترخون + مرزه +شوید + شاهی خیلی کم +جعفری درطبخ ها) اختصاص بدهید.