حضرت معصومه علیها السلام فرمود: هر چیزی دوایی دارد، دوای گناه هم استغفار و طلب عفو می باشد. 🏴 وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) تسلیت باد

حضرت معصومه علیها السلام فرمود:
هر چیزی دوایی دارد، دوای گناه هم استغفار و طلب عفو می باشد.

🏴 وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) تسلیت باد