▪️ اخیراً طرح "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" با تصویب نهایی در مجلس از سوی دولت برای اجرا، ابلاغ شد تا که شاید بتواند چاره حداقلی برای بحران جمعیت کشورمان شود؛ ▪️ اما حالا در این میان و در حالی که تمام شاخصه‌های جمعیتی کشور در حال سقوط است و مرز هشدار را رد […]

▪️ اخیراً طرح "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" با تصویب نهایی در مجلس از سوی دولت برای اجرا، ابلاغ شد تا که شاید بتواند چاره حداقلی برای بحران جمعیت کشورمان شود؛

▪️ اما حالا در این میان و در حالی که تمام شاخصه‌های جمعیتی کشور در حال سقوط است و مرز هشدار را رد کرده‌  ‌اند، سازمان بهزیستی مدعی شده اجرای این طرح باعث افرایش جمعیت معلولان در کشور می‌شود!!

▪️ این سازمان در توضیح ادعای عجیب خود مدعی شده که به دلیل اختیاری شدن طرح غربالگری مادران باردار در این طرح، تعداد تولدهای نوزادان معلول افزایش خواهد یافت؛ 

▪️ این ادعای بهزیستی در حالیست که در طرح غربالگری صرفا اختلال "سندرم داون" شناسایی می‌شود و البته احتمال شناسایی این اختلال از طریق غربالگری نیز بسیار پایین و همراه با خطای بسیار بالایی است

▪️ به گونه‌ای که سالیانه هزاران جنین سالم به دلیل این تشخیص‌های غلط غربالگری، محکوم به سقط جنین می‌شوند!!