🔘 نعمت احمدی؛ حقوقدان اصلاح طلب به این نکته اذعان کرده است که جرقه اغتشاشات بنزینی سال ۹۸ را روحانی زد. 🔘 آبان ۹۸ محصول اقدامات نسنجیده برخی مسئولین وقت است. به نظرم در کنار دولت روحانی؛ مجلس دهم نیز نقش جدی در بروز آن داشته است. 🔘 وقتی فردی در قامت رئیس‌جمهور مردم را […]

🔘 نعمت احمدی؛ حقوقدان اصلاح طلب به این نکته اذعان کرده است که جرقه اغتشاشات بنزینی سال ۹۸ را روحانی زد.

🔘 آبان ۹۸ محصول اقدامات نسنجیده برخی مسئولین وقت است. به نظرم در کنار دولت روحانی؛ مجلس دهم نیز نقش جدی در بروز آن داشته است.

🔘 وقتی فردی در قامت رئیس‌جمهور مردم را ناآگاه فرض کرده و می‌گوید من هم مانند شما در صبح جمعه متوجه شدم که قیمت بنزین عوض‌شده است، این طرز سخن گفتن باعث عصبانیت می‌شود.

🔘 او همچنین گفته است: «شنیده‌ام که آقای اژه‌ای گفته است آیت‌الله نیست؛ اما ایشان حتماً آیت‌الله حقوق هستند».

🔘 آقای اژه‌ای کارستان کرده است، ایشان مستقیم به بندهای امنیتی رفته و با مجرمینی که قطعاً جرم انجام داده‌اند به‌صورت مستقیم گفتگو می‌کند.

🔘 من شنیده‌ام که پس‌ازاین دیدارها تغییراتی روی‌داده و این نشان می‌دهد این دیدارها تشریفاتی نیست. من باید تا کمر در برابر اژه‌ای خم‌شده و از او تشکر کنم.

🔘 من بشدت از او حمایت می‌کنم؛ برخی برای این حمایت شدید به من می‌خندند. بدون تعارف بگویم؛ روز اول انتخاب ایشان من نوشتم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ… َ

🔘 گمان نمی‌کردم ایشان چنین شخصیتی داشته باشند؛ واقعاً کارهای بزرگی انجام‌شده است. نوشته ام و از ایشان عذرخواهم! ایشان قلبی رئوف و پاک دارد.