🔷 عضو شوراى عالى امنيت ملى در مراسم ٩ دى: 🔷 مدام اعلام می‌کنند که زمان برای توافق در حال از دست رفتن است! سوال این است که وقتی سه سال پیش یکطرفه از آن توافق خارج شدند و سه کشور اروپایی نیز بدون محکوم کردن این اتفاق با امریکا همراهی کردند، چرا آن موقع […]

🔷 عضو شوراى عالى امنيت ملى در مراسم ٩ دى:

🔷 مدام اعلام می‌کنند که زمان برای توافق در حال از دست رفتن است! سوال این است که وقتی سه سال پیش یکطرفه از آن توافق خارج شدند و سه کشور اروپایی نیز بدون محکوم کردن این اتفاق با امریکا همراهی کردند، چرا آن موقع به فکر این نبودند که زمان در حال از دست رفتن است؟

🔷 تعیین این ضرب‌الاجل‌ها بدان معناست که عقربه فشار اقتصادی از سوی دشمن، کند و بلکه متوقف شده است؛

🔷 چرا که تا بحال هرچه می‌توانستند علیه ملت ایران بکار بستند و سیاست فشارحداکثری نتوانست اهداف نامشروع‌شان را تامین کند.

🔷 دشمن می‌بیند که وقتی در سال جاری، صادرات کشور ما نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، ضرب‌الاجل تعیین می‌کند تا ایران را تحت فشار برای دادن امتیاز قرار دهد؛

🔷 اینجاست که وقتی به پشت خیمه دشمن می‌رسید باید مراقب تزویر او باشید!