✳️  پنج سال پیش جریان صهیونیستی به همراه آمریکا و سعودی یک کودتا در ترکیه به رهبری فتح الله گولن طراحی کردند. ✳️ ایران به اردوغان از قبل اطلاع داد که یک کودتا علیه شما در حال جریان است. ابتدا ترک‌ها آن را جدی نگرفتند بعد که با واقعیت کودتا مواجه شدند حاج قاسم سلیمانی […]

✳️  پنج سال پیش جریان صهیونیستی به همراه آمریکا و سعودی یک کودتا در ترکیه به رهبری فتح الله گولن طراحی کردند.

✳️ ایران به اردوغان از قبل اطلاع داد که یک کودتا علیه شما در حال جریان است. ابتدا ترک‌ها آن را جدی نگرفتند بعد که با واقعیت کودتا مواجه شدند حاج قاسم سلیمانی به اردوغان که چمدانهایش را برای ترک استانبول بسته بود،

✳️ پیشنهاد کرد کشور را ترک نکند و پیامی‌ به مردمش بدهد که مردم به خیابانها بریزند و کودتا را خنثی کنند.

✳️ این پیام را اردوغان در فرودگاه تبریز برای مردم خود صادر کرد.

✳️ تصویر بالا مربوط به حضور اردوغان در فرودگاه تبریز و کنار هواپیمای ترکاست که پیامی‌ را به مردم خود صادر کرد تا ورق کودتا در ترکیه برگردد!