🔷 وضیعت و شرایط بنای انبار برای غلات باید که از خاک خالص مخلوط به کاه گندم باشد و کف و داخل آن را آغشته کنند و اگر از خس و خاشاک کف و دیوار را آغشته کنند بهتر است. 🔷 گفته اند اگر عصاره زیتون یا خاکستر را با گِل مخلوط کنند از آسیب […]

🔷 وضیعت و شرایط بنای انبار برای غلات باید که از خاک خالص مخلوط به کاه گندم باشد و کف و داخل آن را آغشته کنند و اگر از خس و خاشاک کف و دیوار را آغشته کنند بهتر است.

🔷 گفته اند اگر عصاره زیتون یا خاکستر را با گِل مخلوط کنند از آسیب و حمله موش و سایر حیوانات و جانوران موذی محفوظ می گردد

🔷 و باید در آن اتاق یا انبار پنجره و روزنه هایی باشد از طرف غرب و شمال تا باد به درون انبار نورزد و توجه داشت که از طرف و جانب شرق و جنوب روزن و پنجره ای نداشته باشد
 زیرا بادی که از این دو جانب وزیده می شود گرم است و حرارت آن به غله آسیب میزند

🔷 و جایگاه انبار باید از محل انبار کردن کود (مزبله)،محل زباله ها،طویله،آخور،آب،حمام،آتش دان،آشپزخانه و مطبخ،محله و باغ ها نیز از جایگاه دباغان که جایگان پوست پیرایان است و در آن پوست حیوانات را دباغی و تبدیل به چرم می نمایند دور باشد که این امر بسیار مهم است.

🔷 گندم و جو و سایر حبوبات رادر هنگام بامداد و صبح،قبل از آن که حرارت آفتاب زیاد شود به انبار انتقال می دهند و یا در هنگام عصر که هوا رو به خنکی می گذارد انتقال داد.

🔷 ولی برای شلتوک برنج،گندم یا جویی که پوسته دارند در هنگام طلوع آفتاب انتقال صورت می گیرد چرا که هر چقدر حرارت آفتاب بیشتر شود شلتوک را خشک می کند و این بهتر است

🔷 ولی در هنگام حمل و نقل غلات از خرمن به سوی انبار،باید هوشیار باشند و در عرض راه از مکر کرایه دهندگان چهارپایان غافل نباشند چرا که ممکن است خطایی کنند و در میان راه از اموالی که بار حیوانات کرایه ای خود کرده اند چیزی سرقت نمایند.

🔷 در کتاب فقه الرضا آمده است اگر بخواهی متاع،جنس یا کالایی را در انبار یا جایی نگاه داری آیت الکرسی بخوان و بنویس و در میان متاع بگذار اگر این کار را انجام دهی کالا و جنس تو از بلاهای گوناگون محفوظ می ماند

✍ مفاتیح الارزاق ج۳؛ ص۶۴