روزنامه فرانسوی لوموند جمعه در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: با پیر شدن نسل بیبی-بومرها، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، شمار افراد ۸۵-۷۴ ساله ۴۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. نگرانی ها از پیر شدن قاره سبز به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ؛ روزنامه فرانسوی لوموند جمعه در صفحه کاربری خود در توئیتر […]

روزنامه فرانسوی لوموند جمعه در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: با پیر شدن نسل بیبی-بومرها، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، شمار افراد ۸۵-۷۴ ساله ۴۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

نگرانی ها از پیر شدن قاره سبز به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ؛ روزنامه فرانسوی لوموند جمعه در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت:

با پیر شدن نسل بیبی-بومرها، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، شمار افراد ۸۵-۷۴ ساله ۴۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

براساس نتایج تحقیق «مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)»، تا سال ۲۰۵۰، از هر سه فرانسوی، یک نفر بیش از ۶۰ سال خواهد داشت و شمار سالمندانی که توانایی خود مراقبتی ندارند دو برابر خواهد شد و به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد.

در اتحادیه اروپا نیز در همین دوره زمانی، شمار کسانی که بیش از ۶۰ سال دارند بیشتر از افراد زیر ۲۵ سال خواهد بود.