علی علیزاده: روحانی فقط می‌خواست با غرب کار کند. رئیس جمهور سابق درخواست همکاری چین را رد کرد تا با ایتالیا کار کند. در انگلیس آرزو دارند با چین کار کنند.

علی علیزاده: روحانی فقط می‌خواست با غرب کار کند. رئیس جمهور سابق درخواست همکاری چین را رد کرد تا با ایتالیا کار کند. در انگلیس آرزو دارند با چین کار کنند.