یک دز واکسن زدم عوارض داشتم دیگه نزدم به فرزندانم گفتم واکسن نزنند واکسیناسیون اجباری غل… ‏بیشتر بخوانید

یک دز واکسن زدم عوارض داشتم دیگه نزدم به فرزندانم گفتم واکسن نزنند واکسیناسیون اجباری غل… ‏بیشتر بخوانید