رسانه‌های صهیونیستی که روز گذشته سخنرانی‌های رهبران مقاومت را با دقت زیر نظر داشتند، بعد از سخنرانی سید نصرالله اعلام کردند: نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل هفته‌های آینده چالش‌های بزرگی پیش‌ِرو خواهند داشت! در همین رابطه روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» به بازتاب بخشی از سخنان سید حسن نصرالله پرداخته، در این باره نوشت: ایران به […]

رسانه‌های صهیونیستی که روز گذشته سخنرانی‌های رهبران مقاومت را با دقت زیر نظر داشتند، بعد از سخنرانی سید نصرالله اعلام کردند:

نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل هفته‌های آینده چالش‌های بزرگی پیش‌ِرو خواهند داشت!

در همین رابطه روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» به بازتاب بخشی از سخنان سید حسن نصرالله پرداخته، در این باره نوشت:

ایران به کشورهایی که با اسرائیل توافق صلح امضا کرده‌اند، اطلاع داده است که هرگونه تحرک علیه تهران از اراضی آنها با پاسخی قاطع‌تر از جانب ایران مواجه خواهد شد و این پیام هشدارآمیز به اسرائیل نیز ارسال شده است.