می‌دونستید محمدرضا پهلوی، ۱۷اردیبهشت۱۳۲۹ (۶سال بعد از مرگ رضاخان)، با کلی التماس به اربابانش، تازه تونست اجازه برگردوندن جسد رضاخان سفاک به ایران رو بگیره؟! یعنی شاه مقتدر پهلوی سال‌ها حتی اجازه و جرأت نداشت جنازه پدرش رو برگردونه:)))) اینم حضور پر شور مردم در تشییع اون دیو:))))

می‌دونستید محمدرضا پهلوی، ۱۷اردیبهشت۱۳۲۹ (۶سال بعد از مرگ رضاخان)، با کلی التماس به اربابانش، تازه تونست اجازه برگردوندن جسد رضاخان سفاک به ایران رو بگیره؟!
یعنی شاه مقتدر پهلوی سال‌ها حتی اجازه و جرأت نداشت جنازه پدرش رو برگردونه:))))
اینم حضور پر شور مردم در تشییع اون دیو:))))