صفحه (۳از۵) اسرار عدد ۷۶ (طول عمر اسرائیل) مقدمه : بدانید که عدد ۱۹ کلید قرآن است و کسانی که ابجد کار کرده اند این نکته برایشان محرز میباشد . عدد ۱۹ از نظر ابجد مساوی با کلمه «واحد» می‌باشد که خداوند آن را معیار سنجش قرآن و میزان آن قرار داده است. در ادامه […]

صفحه (۳از۵)

اسرار عدد ۷۶ (طول عمر اسرائیل)

مقدمه : بدانید که عدد ۱۹ کلید قرآن است و کسانی که ابجد کار کرده اند این نکته برایشان محرز میباشد . عدد ۱۹ از نظر ابجد مساوی با کلمه «واحد» می‌باشد که خداوند آن را معیار سنجش قرآن و میزان آن قرار داده است. در ادامه با این کلید عدد ۱۹ بیشتر آشنا خواهید شد.

از اشارات زیاد در سوره اسراء اثبات می‌شود که عدد ۷۶ به طول زمان حکومت بنی اسرائیل در فلسطین اشاره می‌کند.

۱➖سوره اسراء دارای ۱۱۱ آیه است. هر آیه از سوره اسرا با یک کلمه قیدی در پایان آن خاتمه یافته است. کلماتی مانند ((قلیلا، شکورا، لفیفا, خلیلأ و…)) که برخی از آن کلمات چند مرتبه تکرار شده است. وقتی این کلمات قیدی تکراری را از این ۱۱۱ قید حذف کنیم تعداد باقیمانده آن مساویست با عدد ۷۶، که اشاره به طول عمر دولت اسرائیل است.

۲➖ اگر عدد ۷۶ را از عدد ۲۰۲۲ کسر کنیم عدد ۱۹۴۶ ظاهر می‌شود که در آن کنگره جهانی تشکیل شد و نطفه اسرائیل در این کنگره منعقد گردید و دو سال بعد در سال ۱۹۴۸ تشکیل حکومت اسرائیل اعلام گردید.

۳➖ اگر همین عدد ۷۶ را ضربدر ۱۹ کنیم ، عدد ۱۴۴۴ نمایان میشود( قبلا گفته شد که عدد ۱۹ کلید قرآن است).

۴➖ در کل سوره اسراء فقط ۴ آیه و وجود دارد که دارای ۱۹ کلمه است. از آنجا که هر کلمه از سوره اسراء نمایانگر یکسال است، از حاصل ضرب (۴آیه) در (۱۹کلمه) عدد ۷۶ بدست می آید که همان طول عمر اسرائیل از مطرح شدن شکل گیری آن در سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۲ میلادیست
۴ × ۱۹ = ۷۶
۷۶ × ۱۹ = ۱۴۴۴

دوره‌ های چهارگانه اسرائیل

الف➖۱۹۴۶-۱۹۴۸ آغاز دوره تاسیس اسرائیل
ب➖۱۹۶۷-۱۹۶۸ جنگ‌های سرنوشت ساز ۶ روزه اعراب و اسرائیل
ج➖۱۹۸۶-۱۹۸۷ آغاز انتفاضه اول
د➖۲۰۰۵-۲۰۰۶ جنگ ۳۳ روزه حزب الله و تحمیل نخستین شکست به اسرائیل

همانطور که دیدید عدد ۷۶ ضربدر ۱۹، سال سقوط اسرائیل را نشان میداد، حالا ۴ عدد کمتر از ۷۶ را (۷۲-۷۳-۷۴-۷۵) را با همین فرمول ضربدر ۱۹ میکنیم. در زیر اعدادی که به دست میآید دقیقا مساویست با سال وقوع آن چهار دوره بنی اسرائیل

۷۲×۱۹= (۱۳۶۸قمری) یا (۱۹۴۸میلادی)
۷۳×۱۹= (۱۳۸۷ق) یا (۱۹۶۷میلادی)
۷۴×۱۹= (۱۴۰۶ق) یا (۱۹۸۶میلادی)
۷۵×۱۹=(۱۴۲۵ق) یا(۲۰۰۶میلادی)

نکته مهم:
خداوند در قران فرموده است که بنی اسرائیل ۲ بار در زمین فساد میکنند،قوم بنی اسرائیل اول در سال ۷۲۲ توسط آشوریان از بین رفت ، دوره دوم چیزی نیست جز سال زوال اول ضربدر ۲
۷۲۲ ×۲=۱۴۴۴

آیه ۷ سوره اسراء و ۷۶ حرف

آیه ۷ سوره اسراء به وضوح درمورد فساد دوم بنی اسرائیل و دخول مسلمین در مسجدالاقصی و تخریب اسرائیل دارد. الإسراء إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ…

در این ایه نیز ظرف زمانی «اذا» به کار رفته است که قسمت اول و دوم ایه را از هم جدا میکند. از حرف «ف» فإذا تا آخر آیه دقیقا ۷۶ حرف به کار رفته است، با این همه دلیل شکی باقی نمیماند که منظور از رمز عدد ۷۶، همان عمر اسرائیل است.

سوره کهف ارتباط تنگاتنگی با ظهور امام مهدی و زوال اسرائیل دارد که به دست امام صورت میگیرد.

آیات مربوط به داستان اصحاب کهف تا آیه ۲۵ میباشد. و آیه ۲۶ سوره کهف در حقیقت آیه ۲۱۶۶ « دو هزار و صد و شصت و ششم» قران است. در این عدد نیز اشاره‌ای هست به زوال اسرائیل در سال ۲۰۲۲٫ به این ترتیب که اگر این عدد را تقسیم بر عدد ۱۹ کنیم عدد ۱۴۴ به دست می‌ آید.
این عدد مساویست با کلمه عربی «للمیلد» (میلادی)
۲۱۶۶÷۱۹ =۱۴۴

➖ ضمنا عجیب آن است که اگر این عدد را از عدد ۲۱۶۶ کم کنیم دقیقا ۲۰۲۲ باقی می‌ماند
((۲۰۲۲+۱۴۴=۲۱۶۶ ))
➖ عدد ۲۰۲۲ و ۱۴۴ یعنی ۲۰۲۲ میلادی، این رمز دقیقا بعد از پایان داستان اصحاب کهف قرار دارد. طول عمر غیر طبیعی اصحاب کهف و غیبتشان و جزو اصحاب امام زمان بودن آنها همگی نشانه ای از ظهور امام مهدی عج دارد و قرار گرفتن این دو مطلب کنار هم نشانه فتح اسرائیل در سال ۲۰۲۲ میلادی دارد که ان شاء الله به دست صاحب الزمان عج خواهد بود.

تنها یک آیه در انجیل به حادثه آرمگدون اشاره می‌کند و آن آیه ۱۶٫۱۶ از کتاب وحی است:
{آنگاه آنان شاهان جهان را باهم جمع می‌کنند در مکانی در فلسطین بنام هرمجدون}
نکته عجیب دراینست که این آیه نیز دو هزار و بیست و دومین(۲۰۲۲) آیه‌ی انجیل است
ادامه دارد..