عبدالله گنجی: سیستم اطلاع‌رسانی اقتصادی دولت‌ها در ایران آنقدر ضعیف است. اگر می‌دانستند! به جای «گران شدن» از عبارت «واقعی‌شدن» قیمت‌ها استفاده می‌شد! بدون تردید اگر رئیس‌جمهور به فردای سیاسی خود می‌اندیشید چنین تصمیمی نمی‌گرفت و با سرهم‌بندی و پول‌پاشی زمان می‌خرید! پس باید از اقدام دولت برای کنترل فساد در آرد و ارز حمایت […]

عبدالله گنجی: سیستم اطلاع‌رسانی اقتصادی دولت‌ها در ایران آنقدر ضعیف است. اگر می‌دانستند! به جای «گران شدن» از عبارت «واقعی‌شدن» قیمت‌ها استفاده می‌شد! بدون تردید اگر رئیس‌جمهور به فردای سیاسی خود می‌اندیشید چنین تصمیمی نمی‌گرفت و با سرهم‌بندی و پول‌پاشی زمان می‌خرید!

پس باید از اقدام دولت برای کنترل فساد در آرد و ارز حمایت کرد اما گفت: جناب دولت! شما باید ابتدا در یک شهر طرح را اجرا، سپس متاثر از نتیجه، پول را در کارت‌ها شارژ می‌کردید، آنگاه طرح را به رسانه و شبکه‌های اجتماعی می‌آوردید. ارتباطات عاطفی پیرامونی رئیس‌جمهور و رسانه‌ها تقریباً قطع است اما به هر حال باید طرح را به مثابه زایمانی دانست که باید به روش «زایمان بدون درد» انجام شود نه اینکه بمباران رسانه‌ای دشمن و رقیب، دولت را وسط معرکه دچار سردرگمی و حیرت کند و زایمان به روش سقط انجام شود!