کل اوکراین ویران شده. مردم اوکراین آواره شده و با کمترین امکانات در اردوگاه‌های شرق اروپا زندگی می‌کنند. مردان اوکراینی زراعت و کسب و کارشان را از دست داده اند. زنان اوکراینی در غرب اروپا و سایر مراکز تجارت فحشا دست به دست می‌شوند . و حالا ارباب می گویند باید سرزمین هم بدهند. این […]

کل اوکراین ویران شده.
مردم اوکراین آواره شده و با کمترین امکانات در اردوگاه‌های شرق اروپا زندگی می‌کنند.
مردان اوکراینی زراعت و کسب و کارشان را از دست داده اند.
زنان اوکراینی در غرب اروپا و سایر مراکز تجارت فحشا دست به دست می‌شوند .
و حالا ارباب می گویند باید سرزمین هم بدهند.
این سرنوشت همه کسانی است که به آمریکا اعتماد و امید دارند