پاشویه‌ی روزانه با آب داغ به مدت ۱۵ دقیقه. آب‌ِ داغ بر خلاف آب سرد، باعث باز شدن منافذ و رفع انسداد نسبی در مسیرهای عروقی می‌شود و حرارت به دام افتاده در کف پا خارج می‌شود، سبب دفع سموم و مواد زاید می‌شود (یک تا دو هفته قابل تکرار است) اضافه کردن نمک به […]

پاشویه‌ی روزانه با آب داغ به مدت ۱۵ دقیقه.

آب‌ِ داغ بر خلاف آب سرد، باعث باز شدن منافذ و رفع انسداد نسبی در مسیرهای عروقی می‌شود و حرارت به دام افتاده در کف پا خارج می‌شود، سبب دفع سموم و مواد زاید می‌شود (یک تا دو هفته قابل تکرار است)

اضافه کردن نمک به آب داغ و همچنین پاشویه با آب بنفشه و ختمی بسیار مناسب پاهای داغ است

ضماد سدروحنا کف پا

مصرف دمنوش عناب (افراد سرد مزاج با عسل یا مویز میل کنند)

شربت خاکشیر، کاسنی و شاهتره و فالوده سیب یا آب سیب و شربت سکنجبین