کلیپ اول : ‏در حالی که دسترسی بخشی از مردم به گوشت به شدت سخت شده است! اما عده ای روشنفکرنمای بیسواد برای ایجاد فاجعه‌ی زیست محیطی در ایران به دستور منوتو رفتند گوسفندان رو کشتند و بین سگ‌های ولگرد تقسیم کردند! و در کلیپ دوم می بینید : یکی از بدترین اتفاقات محیط‌زیستی ایران […]

کلیپ اول : ‏در حالی که دسترسی بخشی از مردم به گوشت به شدت سخت شده است! اما عده ای روشنفکرنمای بیسواد برای ایجاد فاجعه‌ی زیست محیطی در ایران به دستور منوتو رفتند گوسفندان رو کشتند و بین سگ‌های ولگرد تقسیم کردند! و در کلیپ دوم می بینید : یکی از بدترین اتفاقات محیط‌زیستی ایران را که با گذشت زمان وخیم‌تر و خطرناک تر نیز خواهد شد! سگ ها تصاعدی زیاد می شوند ، گرسنه می مانند و در حال گرسنگی به مردم حمله ور خواهند شد! ‼️و این نتیجه‌ی قرطی بازی و دخالت و دل‌سوزی ابلهانه در مسائل پیچیده‌ی طبیعت و حقوق حیوانات است!