واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن و ترجیح دادن به توسعه افقی شهرها به جای توسعه عمودی و ساختمان‌های بلندمرتبه! پیش از این پیگیری‌های مکرری درخصوص موضوع آزاد‌سازی‌ زمین و اصلاح الگوی ساخت مسکن داشتیم و کار تخصصی ویژه‌ای برای تهیه الگوهای کاربردی و نقشه راه این موضوع انجام شده است. شکستن احتکار زمین […]

واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن و ترجیح دادن به توسعه افقی شهرها به جای توسعه عمودی و ساختمان‌های بلندمرتبه!

پیش از این پیگیری‌های مکرری درخصوص موضوع آزاد‌سازی‌ زمین و اصلاح الگوی ساخت مسکن داشتیم و کار تخصصی ویژه‌ای برای تهیه الگوهای کاربردی و نقشه راه این موضوع انجام شده است.

شکستن احتکار زمین برای احداث مسکن، پرهیز از توسعه عمودی شهرها، آپارتمان‌نشینی و اصلاح الگوی ساخت مسکن و شهر مطابق فرهنگ ایرانی – اسلامی و خانه‌ی حیاط‌دار از جمله محاسن اجرای این تصمیم است.

این دستور امیدوارکننده رئیس‌جمهور، قدم اولیه‌ای در گشودن این مسیر تلقی می‌شود که اگر به طور کامل و به درستی از سوی مسئولین ذی‌ربط پیگیری شود می‌تواند منشأ تحولی جدی در کشور باشد.