جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران با ابراز انزجار از آشوب ها و بی حرمتی به قرآن کریم، پرچم مقدس ایران و حرمت شکنی علیه شعائر اسلامی و ملی از مردم ولایت مدار و قهرمان ایران دعوت کرد تا در راهپیمایی روز یکشنبه، سوم مهرماه حدود ساعت ۱۶، در میادین اصلی شهرها حضور به هم رسانند. […]

جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران با ابراز انزجار از آشوب ها و بی حرمتی به قرآن کریم، پرچم مقدس ایران و حرمت شکنی علیه شعائر اسلامی و ملی از مردم ولایت مدار و قهرمان ایران دعوت کرد تا در راهپیمایی روز یکشنبه، سوم مهرماه حدود ساعت ۱۶، در میادین اصلی شهرها حضور به هم رسانند. در ادامه اطلاعیه آمده: بدون شک همچون همیشه، دشمنان کر و کور ایران اسلامی، مشت محکمی از سوی امت رسول الله ایران خواهند خورد و امید آنها که دل به فتنه جدید بسته اند، برای ابد نامید خواهد شد. جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران از نیروهای جان بر کف انتظامی، سربازان گمنام امام زمان علیه السلام، فداییان سپاهی و بسیجی در مقابله با آشوبگران کمال قدردانی را دارد و خواهان برخورد قاطع با مسببان و حامیان ناامنی ها و آشوب ها شد.