پ.ن: اصلاح طلبان فراموش کردند در زمان خودشان، ‎داعش به مجلس و آرامگاه امام(ره) حمله تروریستی کرد. وجود ظریف خود به خود عامل تهدید علیه امنیت ملی بود. خجالت هم خوب چیزی است!»

پ.ن: اصلاح طلبان فراموش کردند در زمان خودشان، ‎داعش به مجلس و آرامگاه امام(ره) حمله تروریستی کرد. وجود ظریف خود به خود عامل تهدید علیه امنیت ملی بود.
خجالت هم خوب چیزی است!»