جریانی که تیغ بر ایران کشیده دو عقبه رسانه‌ای دارد. یک محورش سر در آخور سعودی و انگلیسی دارد و محور دیگرش در قامت خبرنگاران ستون پنجم دشمن هستند. در جام۲۰۲۲ جیره خورهای ایران اینترنشنال و بی بی سی پشت در های بسته ماندند اما ستون پنجم داخلی با دستگاه دروغ پراکنی خود تاب خلع […]

جریانی که تیغ بر ایران کشیده دو عقبه رسانه‌ای دارد. یک محورش سر در آخور سعودی و انگلیسی دارد و محور دیگرش در قامت خبرنگاران ستون پنجم دشمن هستند.

در جام۲۰۲۲ جیره خورهای ایران اینترنشنال و بی بی سی پشت در های بسته ماندند اما ستون پنجم داخلی با دستگاه دروغ پراکنی خود تاب خلع ارباب را نیاورد.

بنگاه‌های دروغ پراکنی نزدیک به جریان اصلاحات(روزنامه هم‌میهن و مجازی‌های ریز و درشت) امروز اقدام کردند و در نبود ارباب، از نداشتن حق پخش تلویزیون ایران نوشتند.

این دروغ شاخ دار درحالی است که ماه‌هاست ایران از قطر حق پخش را خریداری کرده است. حتی در تصاویر منتشر شده از کارت خبرنگاری نماینده‌های صداوسیما در قطر به حق پخش سازمان اشاره شده است.