مستند غیررسمی|تصاویری دیده نشده از بازدید سرزده رهبر انقلاب از مناطق زلزله زده بم

مستند غیررسمی|تصاویری دیده نشده از بازدید سرزده رهبر انقلاب از مناطق زلزله زده بم