مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی از سپاهیان و بسیجیان: “مانند کمیته های دهه ۶۰ در همه محله ها حضور داشته باشید…”

مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی از سپاهیان و بسیجیان:
“مانند کمیته های دهه ۶۰ در همه محله ها حضور داشته باشید…”