گفت: رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه بعد از دیدار اخیرشان در واشنگتن بیانیه مشترکی صادر کرده و بار دیگر اعلام کرده‌اند که از اغتشاشگران در ایران حمایت می‌کنند! گفتم: با صف طولانی گرسنگان در آمریکا و اروپا و توصیه به خوردن غذای حیوانات و اعلام جدول‌های خاموشی به شهروندان، قتل‌های پی‌درپی مردم عادی در خیابان‌ها، […]

گفت: رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه بعد از دیدار اخیرشان در واشنگتن بیانیه مشترکی صادر کرده و بار دیگر اعلام کرده‌اند که از اغتشاشگران در ایران حمایت می‌کنند!
گفتم: با صف طولانی گرسنگان در آمریکا و اروپا و توصیه به خوردن غذای حیوانات و اعلام جدول‌های خاموشی به شهروندان، قتل‌های پی‌درپی مردم عادی در خیابان‌ها،
یخ بستن مردم در زمستان، غارت فروشگاه‌ها توسط
مردم گرسنه در آمریکا و اروپا، درگیری‌های مسلحانه مردم با پلیس و‌… چه می‌کنند؟!
گفت: درباره این بحران‌ها و بدبختی‌هایی که با آن رو‌به‌رو هستند چیزی نگفته‌اند!
گفتم: شخصی بر اثر سرماخوردگی در خانه خود خوابیده بود، دو نفر از دوره‌گردان شارلاتان خودشان را طبیب جا زده و دستشان را زیر پتو بردند که نبض بیمار را بگیرند و بعد، در حالی که خود را وحشت‌زده نشان می‌دادند، گفتند از یک بیماری بسیار خطرناک رنج می‌برد.! حالا نگو زیر پتو نبض یکدیگر را گرفته
بودند!