روایت بغض هایی که در شیرودی شکست با صدای همایون شجریان

روایت بغض هایی که در شیرودی شکست

با صدای همایون شجریان