حجاب، قلعه ای برای آرامش و امنیت

فرشته محیطی
نویسنده در مطلب حاضر به مساله فطری بودن پوشش در انسان اشاره كرده و اهمیت حجاب و برخی از آثار آن را مورد بررسی قرار داده است.
حجاب به معنای پرده و پوشش و حایل میان دو چیز نوعی پوشش برای مردان و زنان مومن است. هر چند كه این اصطلاح در عرف مردم تنها درباره زنان به كار می رود ولی تفاوتی در وجوب و لزوم اخلاقی، شرعی و حقوقی آن نیست. آنچه پوشش مردان از زنان را متمایز می سازد در مقدار و كیفیت پوشش است.

ادامه خواندن حجاب، قلعه ای برای آرامش و امنیت