وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد

حمایت از نظام دامداری راه حل كاهش قیمت گوشت

وزیر جهاد كشاورزی راه حل اساسی كاهش قیمت گوشت قرمز را حمایت از نظام دامداری داخلی دانست.
صادق خلیلیان با اشاره به علل افزایش قیمت گوشت قرمز طی ماه های گذشته تصریح كرد: حدود ۱۰ درصد از نیاز گوشت قرمز كشور از خارج تامین می شود كه این برای تنظیم بازار داخل هم مورد استفاده قرار می گیرد اما نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته مشكلاتی را در این خصوص ایجاد كرد.

ادامه خواندن وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد