آلودگی های بیوتروریستی
هشدار بیوترویستی بیل گیتس ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

هشدار بیوترویستی بیل گیتس

هشدار بیوترویستی بیل گیتس : باید آماده همه گیری های جهانی باشیم که می تواند تا سی میلیون کشته دهد؟ منظور بیل گیتس چیست؟ آیا از چیزی خبر دارد که بقیه خبر ندارند؟ ایا این نشان دهنده ان نیست که امریکا در حال برنامه ریزی برای توسعه عوامل بیولوژیک خطرناکی است برای اجرای فاز دیگری […]

بیوتروریسم در عرصۀ سموم کشاورزی و مواد غذایی/ غذای سالم، جایگزین فست‌فودها ۰۱ بهمن ۱۳۹۵

بیوتروریسم در عرصۀ سموم کشاورزی و مواد غذایی/ غذای سالم، جایگزین فست‌فودها

اهمیت, نقش غذا و آشامیدنی‌ها در سلامت انسان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. امروزه سلامت غذا تأثیر فراوانی بر سلامت افراد جامعه داشته و از این طریق در پویایی، شادابی و بهره‌وری جامعه اثرگذار است. سلامت غذا یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرآوری سازمان‌های جهانی و ملی تلقی می‌شود و به‌منظور حفظ و ارتقای آن، برنامه‌های متعددی […]