امام خمینی (ره)
شرف مادرى (درمکتب امام) ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

شرف مادرى (درمکتب امام)

شما خانم‌ها شرف مادرى داريد، كه در اين شرف از مردها جلو هستيد؛ و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان داريد. اول مدرسه‏اى كه بچه دارد، دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه خوب تربيت مى‏كند؛ و خداى نخواسته، اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان توى دامن مادر، منحرف بيرون مى‏آيد. و چون بچه‏ ها […]

آنچه ما را پیروز کرد… (درمکتب امام) ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

آنچه ما را پیروز کرد… (درمکتب امام)

همان روحیه‌ای که در زمان رسول‌الله برای مردم پیدا شده بود و در ظرف نیم قرن مسلمین را بر تقریباً دنیای آن روز غلبه داد، این روحیه در ملت ما پیدا شده بود که خودشان را با شوق و اشتیاق می‌خواستند فدا بکنند. آنچه ما را غلبه داد این روحیه بود؛ فلسفه نبود، جهان‌بینی نبود، اسلام‌شناسی […]

مغزهای پوسیده عاشق غرب (درمکتب امام) ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

مغزهای پوسیده عاشق غرب (درمکتب امام)

💠 در کلام امام  📌 مغزهای پوسیده عاشق غرب (درمکتب امام)   🔅 برويد دنبال اينكه فكرتان را مستقل كنيد. دانشگاه‌ها بروند دنبال اينكه جوان‌هاى ما را مستقل بجا بياورند، تربيت كنند كه بفهمند خودشان يك فرهنگ دارند؛ يك فرهنگ بزرگ دارند. بفهمند فرهنگ از اينجا صادر شده است به خارج. بفهمند كه ما هم […]

امام میراث فرهنگی نیست ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

امام میراث فرهنگی نیست

چرا امام خمینی (ره) آمریکا را شیطان بزرگ نامید ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

چرا امام خمینی (ره) آمریکا را شیطان بزرگ نامید

خداپرستان با شیطان پرستان در جنگند و از آنجایی که پایتخت شیطان پرستان آمریکاست، امام آنان را اینگونه نامید.