برجامی
برجام به هیچ دردی نمی‌خورد اما امتیازاتش پابرجاست(!) ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

برجام به هیچ دردی نمی‌خورد اما امتیازاتش پابرجاست(!)

همزمان با اصرار اروپا بر گسترش عهدشکنی‌های برجامی، روزنامه هم‌میهن ادعا کرد: با وجود حفظ تحریم‌های موشک‌های بالستیک علیه ایران توسط اتحادیه اروپا، امتیازات برجام برای ایران پابرجاست(!)