برنج و ذرت
برنج و ذرت در صدر محصولات وارداتی! ۱۷ دی ۱۳۹۶

برنج و ذرت در صدر محصولات وارداتی!

🔹برنج و ذرت هر کدام به ترتیب با ۱۰۰۶ و  ۹۸۰ میلیون دلار در صدر محصولات وارداتی کشور در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ قرار دارند. 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف