بی گناه
اشک‌های بی‌امان خانوم مجری بخاطر بچه‌ای که قرار بود سقط شود ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

اشک‌های بی‌امان خانوم مجری بخاطر بچه‌ای که قرار بود سقط شود

این کلیپ تأثرانگیز را تا می‌توانید پخش کنید؛ حداقل بخاطر هزار جنینی که روزانه بی‌گناه سقط می‌شوند