تعارض منافع
“تعارض منافع” یعنی وزیری خود خریدار دارو، تولیدکننده و وارد کننده دارو است! ۲۱ تیر ۱۴۰۰

“تعارض منافع” یعنی وزیری خود خریدار دارو، تولیدکننده و وارد کننده دارو است!

  🔶 نماینده تبریز در مجلس گفت: اینکه وزیری خود خریدار دارو، تولیدکننده دارو، واردکننده دارو و فروشنده دارو است و یک شبکه در درون بهداشت و درمان به این موضوع ورود دارند، همان تعارض منافع است.   🔰 به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ احمد علیرضا بیگی درباره برخی سیاست‌زدگی‌ها در بدنه وزارت بهداشت اظهار […]