توسعه باغات
گرانی ۳ برابری قیمت پسته با وجود تولید بیش از نیاز داخلی ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

گرانی ۳ برابری قیمت پسته با وجود تولید بیش از نیاز داخلی

در حالی که آمارها حکایت از تولید ۵۰ هزار تن در سال جاری دارد، مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نیاز کشور به پسته حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن است و در تامین بازار داخلی این محصول مشکلی نداریم. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجی‌وند درباره […]