حقیقت کرونا
حقیقت کرونا در این تصاویر معنا پیدا میکند ۲۶ تیر ۱۴۰۰

حقیقت کرونا در این تصاویر معنا پیدا میکند

  ▪️ مقایسه کنید وضعیت مکه و کنسرت‌های این روزها را…