خوش‌خدمتی
جاسوسی بهائیان از ارتش پهلوی در راه خوش‌خدمتی به صهیونیست­‌ها ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

جاسوسی بهائیان از ارتش پهلوی در راه خوش‌خدمتی به صهیونیست­‌ها

علی قربان­‌نژاد بهائیت چیست؟ بهائیان چه آفت و خطری برای ایران دارند و چرا نسبت به آنها حساسیت وجود دارد؟ اینها سؤالاتی است که ممکن است برای هر فردی که نسبت به این فرقه آشنایی ندارد پیش آید. ضمن آنکه رسانه‌های دیداری و مکتوب آنلاین فارسی‌زبان وابسته به کشورهای متخاصم پیوسته این گزاره را که […]