دریاچه هامون
۰۷ مهر ۱۳۹۶

تصویر ماهواره‌ای از دریاچه هامون طی ۳۲ سال گذشته 

  🔹وضعیت غم‌انگیز هامون از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۱۶ که بطور کامل خشک شد! 🔹مسولین همچنان شعارهای محیط زیستی میدهند؟   📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف