دعای امام حسین ع
فرازی از دعای امام حسین(ع) در روز عرفه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

فرازی از دعای امام حسین(ع) در روز عرفه

خدایا، هر کس به غیر تو راضی شد از هر چیز محروم شد و هر که روی طلب از تو گردانید زیانکار گردید…