روزنامه شرق
پاسخ دفتر حکیم دکتر روازاده به روزنامه «شرق» ۲۱ مهر ۱۴۰۰

پاسخ دفتر حکیم دکتر روازاده به روزنامه «شرق»

🔺روزنامه «شرق» در یادداشتی با عنوان «روازاده و دیگران» در صفحه ۱۲ شماره روز ۱۸ مهر ۱۴۰۰ و به قلم یک اعصاب‌شناس، اتهامات و تخریب‌هایی به حکیم دکتر روازاده نسبت داده که بر اساس قانون مطبوعات، روزنامه «شرق» می‌بایست به اندازه دو برابر مطلب منتشر‌شده و در همان صفحه، جوابیه را منتشر بفرماید. 🔺در مطلب […]