زراعت
نوع زراعت تنباکو / قسمت ششم ۱۴ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت ششم

🔰#کاشت_نشا 🍀 بعد از تمام شدن کاشت نشاء در هر لوله آب را در لوله دیگر می بندند و به همان طریق لوله قبل از نشاء را می کارند. 🍀 زمان کاشت نشاء باید آب در وسط لوله باشد چرا که روز بعد از کاشت نشاء مجدداً باید آب را داخل لوله ها بیاندازند و […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت پنجم ۱۳ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت پنجم

🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 هر زمان ضعفی در گیاه مشاهده شود، کود کبوتر یا خفاش  می دهند و سایر کودهای کهنه را تهیه می کنند و نرم و پاک می کنند و بر روی آن گیاه می ریزند و فوراً آبیاری می کنند. 🍀 هرزمان که موعد منتقل کردن وکاشتن گیاه در مکان […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت چهارم ۱۲ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت چهارم

🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 در مناطق گرمسیر اول بهمن ماه، در هوای معتدل، از بیستم بهمن تا دهم فروردین بذر را پرورش می دهند، در کرت های بسته شده می ریزند، 🍀 با دست یا با بوته خار بذر را با خاک مخلوط می کنند و بلافاصله آب صاف و بدون هیچ گلی […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت سوم ۱۱ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت سوم

🔰 روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 در مناطق گرمسیر اول بهمن ماه، در هوای معتدل، از بیستم بهمن تا دهم فروردین بذر را پرورش می دهند، در کرت های بسته شده می ریزند، 🍀 با دست یا با بوته خار بذر را با خاک مخلوط می کنند و بلافاصله آب صاف و بدون هیچ گلی […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت دوم ۱۰ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت دوم

روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 زمین مرغوبی را به مقدار لازم شخم می زنند، از کود سه ساله گاو یا گوسفند بسیار فراوان استفاده می کنند. 🍀 هرگاه کود تازه و نو باشد گیاه از جای خودش خارج می شود و یا  گرم می گذارد. 🍀 زمین را چهار بار شخم می زنند و یا […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت اول ۰۹ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت اول

🍀 اولا که باید دانست که تنباکو محصول گرمسیری است، مخصوص جاهایی است که شبنم و رطوبت به زراعت تنباکو برسد. 🍀 در مناطق سرد خوب به عمل نمی آید و بدکشش و تند می شود. 🍀 ثانیا مزرعه تنباکو باید کمی شور باشد باعث شیرین شدن تنباکو می شود و اگر هر دو یعنی […]

نحوه زراعت اسفناج ۳۰ مهر ۱۴۰۰

نحوه زراعت اسفناج

🟩 انواع اسفناج 🟩 زمین مناسب برای کشت اسفناج 🟢 زمین مناسب برای کشت کردن اسفناج زمینی است که کود ریخته باشند و زمین سیاه و پرقوت باشد و آب نهرها و چشمه ها و قنات ها برای اسفناج مناسب تر است. 🟩 اسفناج دو نوع است: 🟢  مذکر که یک چوب در وسط آن […]

قانون کشت و زراعت پیاز و شاهی ۳۰ مهر ۱۴۰۰

قانون کشت و زراعت پیاز و شاهی

  🔶 زمین را چند بار شخم می زنند وکرت بندی می کنند وکود می دهند و بذر را در کرت ها می پاشند  و با خاک می پوشانند و آب می دهند، 🔶 سپس هر شش روز یک بار آبیاری می کنند تا به اندازه (شبر) یک وجب شود و آن وقت به زمین […]

نحوۀ زراعت بادنجان ۲۷ مهر ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان

🍆 زراعتش به چند صورت است: در هوای گرم خوب پرورش پیدا می کند و هوای سرد برای بادنجان مضّر است و زود خراب و فاسد می شود 🍆 و حتی سایۀ درخت و دیوار هم به آن آسیب می رساند زمین چه با قوت باشد چه ملایم و چه مرطوب با آن سازگار است […]

زراعت در مناطق گرمسیری ۲۵ مهر ۱۴۰۰

زراعت در مناطق گرمسیری

🔶 عمدۀ زراعت مناطق گرمسیری به صورت دیمی است. 🔶 محصول کشت دیم بیشتر به دلیل این که در زراعتی که شخص زمین را آبیاری می کند ممکن است آب کمتری به زراعت برساند ولی در کشت دیم گندم ها از لطف و عنایت خداوند برخوردارند و آب بیشتری به آنها می رسد. 🔶 چون […]