ساختار سازمان سیا
آیا ایران پشت پرده تغییرات جدید ساختاری سازمان سیا قرار دارد؟! ۲۱ مهر ۱۴۰۰

آیا ایران پشت پرده تغییرات جدید ساختاری سازمان سیا قرار دارد؟!

🔘 ابعاد جدید ضربه اطلاعاتی ۱۰ سال قبل ایران به آمریکا 🔘 شبکه جاسوسی آمریکا با ضربه نیروهای امنیتی ایران از درون متلاشی شده بود ولی نه امکان حذف همه عناصر آن وجود داشت و نه اعتماد به همه آن! ⁉️ اما یک سوال اساسی این است که ابعاد جدید نمایان شده ضربه اطلاعاتی ده […]