سیاسی
پاسخ ساده به یک سوال درباره بیولوژیک بودن کرونا ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

پاسخ ساده به یک سوال درباره بیولوژیک بودن کرونا

محمّد عبداللهی کارشناس مسائل سیاسی: «از ابتدای شیوع کرونا در چین و خصوصا ایران، گمانه زنی هایی درخصوص فرضیه جنگ بیولوژیک و دست ساز بودن ویروس کرونا توسط آمریکا یا اسرائیل وجود داشت. در مقابل روایت غالب رسانه ای که بیان می کند ایجاد این ویروس، اتفاقی بوده و مربوط به خوراک خفاش و جوجه […]